کولر گازی ایستاده سامسونگ مدل AP50MV

کولر گازی نوعی دستگاه تهویه است که به کمک سیکل تبرید تراکمی، گرما را از اتاق گرفته و آن را در خارج اتاق دفع می کند. در بعضی دستگاه ها امکان معکوس کردن این سیکل یا چرخه وجود داشته و می توان کولر را تبدیل به پمپ حرارتی  کرد و در فصل زمستان از آن برای گرمایش استفاده کرد.

هر دستگاه کولر گازی از چهار جزء اصلی کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط یا لوله مویین تشکیل می شود.

در کولر گازی از گازهای مخصوص تبرید، که به آن مبرد می گویند، استفاده می شود. برخی از مبردهای پرکاربرد شامل R-22 یا R-134a یا R-404 هستند.

ویژگی ها

به سرعت از گرمای محیط می کاهد و در واقع تهویه مطبوع را حاصل می کند

 

هم رطوبت ودما را کاهش می دهد وهم با داشتن فیلتر ذرات معلق در هوا را با فیلتر خود از هوای اتاق جدا می کند

در محیط های شرجی کارایی خود را از دست نداده و مناسب است

یک موتور گرمایی هست که گرما را از محیط سرد به محیط گرمتر یا بیرون انتقال می دهد

محیطی که کولر گازی نصب می شود باید از محیط بیرون ایزوله باشد

چرخه انتقال گرما در برخی کولرهای گازی می تواند معکوس شود و از آن به عنوان بخاری نیزاستفاده کرد

به عنوان جایگزین کولرهای آبی می تواند مانع ورود آلودگی از محیط خارج به داخل ساختمان شود

موجب می شود هوای داخل نیز مورد تصفیه قرار گیرد

مناسب 70 تا 100 متر مربع

عملکرد سرمايش

سه فاز

سیستم راه اندازی خودکار و تایمر 24 ساعته

قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای

گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی 22 متر

مدل های 2023 موجود است