خازن 3 پایه

ولتاژ خازن در مدل های مختلف خازن متفاوت می باشد.
مثلاً در بعضی از خازن ها ولتاژ 125V ولت و در بعضی دیگر 450V ولت می باشد.
در مدل های دیگر خازن ، ولتاژ خازن متفاوت می باشد که بستگی به کاربرد خازن دارد.

حال به آموزش نصب خازن کولر گازی اسپیلت و پنجره ای، نقشه ی سیم کشی کولر گازی با خازن می پردازیم.

انواع خازن های کولر گازی

خازن دو پایه
خازن سه پایه
خازن دوپایه : در خازن دو پایه جابجایی بین پایه ها هیچ تفاوتی در نتیجه ندارد.

خازن سه پایه : در خازن سه پایه مشخصات هر پایه کنار آن ذکر شده است.
فقط پایه های C و Hermبه کمپرسور متصل می شوند.

برای راه اندازی موتور فن بیرونی می توان از پایه های C و FAN استفاده کرد.

گر دو سر پایه های خازن را برای لحظه ای ( در حد یک ثانیه ) به برق وصل کنیم خازن شارژ می شود.
برای دشارژ خازن کافی است که یک قطعه ی فلزی مانند پیچ گوشتی که دسته ی عایق دارد را به دو سر پایه های خازن متصل کنیم ، ( یعنی در واقع اتصال کوتاه بین پایه های خازن ایجاد کنیم ) خازن دشارژ می شود.
باید دقت داشته باشید که از آنجایی که کار خازن ذخیره ی انرژی الکتریکی می باشد جهت اتصال کوتاه از فلزی با دسته ی عایق استفاده کنید.
اگر از عایق استفاده نکنید برق به شما شک خواهد داد.