خازن

برای تست کردن خازن ابتدا برق دستگاه را قطع کنید و یا از دوشاخه در بیاورید و با فازمتر بررسی کنید تا کاملا قطع شده باشد.

ولتاژ باقیمانده در خازن را خالی کنید. برای این کار با یک پیچ گوشتی فلزی که دسته آن عایق دارد به دو سر خازن وصل می کنیم تا ولتاژ آن خالی شود، در این هنگام احتمال دارد جرقه بزند و یا صدایی همانند جرقه بدهد. درغیر اینصورت اگر به خازن دست بزنید برق ذخیره شده در آن به شما شک وارد کرده و در بعضی مواقع موجب پرت شدن دست شما میگردد.

اگر مبتدی هستید سیم ها و رنگ های ورودی به خازن را به یاد داشته باشید یا قبل تعمیر یک عکس از آن بگیرید.

با یک انبردست یا دم باریک سیم های متصل به خازن را از آن جدا کنید.

برای تست خازن با مولتی متر آنالوگ (عقربه ای )، تنظیمات را بر روی اهم قرار می دهیم.

سیم های متصل شده به مولتی متر را به دو سر خازن وصل می کنیم و نتایج بدست آمده زیررا بررسی می کنیم.

اگر با وصل کردن سیم های مولتی متر به خازن، عقربه ی مولتی متر تکان خورد و در ابتدا مقاوت کم و بعد به سمت مقاومت بالا حرکت کرد، به این معنی است که خازن سالم است و اگر هیچ اتفاقی در عقربه مولتی متر مشاهده نشد، بدین معنیست که خازن سوخته است. اگر خازن به هنگام وصل شدن مولتی متر به پایه ها، اتصال باز را نشان دهد نیز خازن خراب است.

 

برای تست خازن با مولتی متر دیجیتال، ابتدا آن را روشن کرده و ولوم مولتی متر را بر روی علامت اهم (Ω) قرار داده، سپس دو سر سیم های متصل به مولتی متر را به دو سر خازن ( Herm  و Com ) وصل می کنیم، اگر بر روی مولتی متر ظرفیت خازن نشان داده شد معلوم میشود که خازن سالم است و اگر هیچ تغییری نکرد بدین معنی است که خازن سوخته است و باید تعویض شود.