نصب شیر آلات

آخرین کاری که یک لوله کش در ساختمان انجام می دهد و چیزی که در نهایت لوله کشی در سرویسها مشاهده می شود شیر آلات می باشد. پس برای نصب شیر آلات باید دقت لازم و تمیزی را به کار برد تا شیرآلات به خوبی خود را نشان دهد.

شیرآلات ساختمانی بسیار متنوع هستند و به همین دلیل نمی توان همه انواع این شیرآلات را بصورت جامع مراحل و شکل نصب آنها را توضیح داد.

آنچه که مسلم است این است که هر کارخانه هر چند استاندارد های لازم برای نصب شیرآلات را در نظر دارد ولی تکنیک ها و روش های خاص خود را هم بخصوص برای شیرآلات فانتزی در نصب به کار می گیرد.

البته ما در این مقاله در خصوص نصب شیرآلات توضیح می دهیم و در صورت نیاز به تعویض شیرآلات بهتر است ضمن مطالعه این مقاله، موضوع تعویض شیرالات ساختمان را هم مطالعه فرمایید.

در این مقاله با توجه به سئوالاتی که از همکاران ما شده است و عمومیت شیرآلاتی که نصب شده سعی می کنیم نکاتی کاربردی از نصب اصلی ترین انواع شیرآلات خانه را برای شما توضیح دهیم و از تجربه همکارانمان در نصب شیرآلات ساختمانی هم استفاده و در این متن لحاظ کنیم.