خازن 3 پایه

خازن 3 پایه

خازن 3 پایه

ولتاژ خازن در مدل های مختلف خازن متفاوت می باشد. مثلاً در بعضی از خازن ها ولتاژ 125V ولت و در بعضی دیگر 450V ولت

ادامه مطلب