بوش

سقفی-بوش

اسپیلت سقفی 48000 بوش

تهویه مطبوع سقفی دستگاههای اسپلیت سقفی کاستی همانند کولر گازی های دیواری کار می کنند، با این تفاوت که کاست ها به جای دیوار به

ادامه مطلب