تراست

تراست

اسپیلت سقفی تراست

معرفی داکت اسپلیت یکی از رایجترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده و امروزه بطور گسترده ای مورد توجه سازندگان واحد های مسکونی

ادامه مطلب