نصب پکیج و آبگرمکن

نصب پکیج

نصب پکیج و آبگرمکن

یکی از مهمترین نکات در نحوه نصب پکیج ، مشخص کردن مکان نصبه. نصب پکیج بعضی جاها غیر مجازه از جمله: واحدهایی با متراژ کمتر

ادامه مطلب